Geiriau am eiriau: Blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Murmur

Geiriau am eiriau: blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Llongyfarchiadau i Google

Awst 27, 2009 gan murmur
Adran: Iaith: Cymraeg, Newyddion - News, Cyffredinol - General

Google TranslateDdoe cyhoeddodd Google eu bod wedi ychwanegu Cymraeg at yr ieithoedd sydd ar gael ar gyfer cyfieithu awtomatig, neu gyfieithu peirianyddol, yn Google Translate.

Ar yr un pryd fe ychwanegwyd Affricaneg, Belarwseg, Eislandeg, Gwyddeleg, Macedoneg, Maleieg, Swahili, ac Iddew-Almaeneg. Mae hyn yn dod â chyfanswm yr ieithoedd sy’n cael eu cynnig gan Google i 51.

Weler :

http://googleblog.blogspot.com/2009/08/google-translate-now-speaks-51.html

http://googleresearch.blogspot.com/2009/08/51-languages-in-google-translate.html

Dulliau ystadegol o gyfieithu peirianyddol sy’n galluogi’r cyfieithiadau yma – hynny yw, mae Google yn defnyddio’r swmp anferthol o destunau sydd ar gael ar y we i  ganfod patrymau tebyg yn eu geiriau a thrwy ddefnyddio testunau cyfochrog mewn gwahanol ieithoedd maent yn chwydu allan yr hyn sy’n cyfateb agosaf mewn iaith arall.

Dyw’r dechnoleg ddim yn berffaith eto, ac un o’n pryderon yw y bydd sefydliadau a chwmnïau diegwyddor yn camddefnyddio’r dechnoleg i greu cyfieithiadau carbwl. Mae digon o sefydliadau sydd am honni eu bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Iaith, ond heb falio nad yw’r cyfieithu yn ddealladwy heb sôn am fod yn raenus, ac mae’n siŵr fod y demtasiwn yno iddynt ddefnyddio gwasanaeth awtomatig rhad ac am ddim fel hwn. Nid dyna fwriad Google Translate wrth gwrs: y nod yw cynnig brasgyfieithu ar gyfer pobl na allai ddarllen y testun dan sylw o gwbl fel arall, a hefyd gynnig testun amrwd y gall cyfieithydd dynol weithio arno ymhellach  i’w fireinio cyn ei gyhoeddi.

Wedi dweud hynny, mae Google wedi cyflawni cryn gamp gyda’u cyfieithu peirianyddol o’r Gymraeg i’r Saesneg. Nid yw’r cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg gystal, ond mae hwnnw hefyd yn dangos addewid. Mae’r gallu i gyfieithu rhwng y Gymraeg a ieithoedd eraill hefyd yn un defnyddiol iawn, gan fod y gwasanaeth cyfieithu yn cael ei gynnig rhwng pob un o’r 51 iaith sydd yn Google Translate. Mae’n edrych fel bod Saesneg yn cael ei defnyddio fel ‘rhyngiaith’ yn y cyfieithiadau, roedd y Tseinëeg er enghraifft yn dangos ôl trefn geiriau Saesneg yn y Gymraeg.

Rydym ni’n gobeithio mai dechrau’r daith yw hyn i Google, ac y bydd yna welliannau pellach i’r system. Gall hyn fod yn newyddion da hefyd i’r byd cyfieithu yng Nghymru. Fel y gwyddom, mae’r galw am gyfieithu rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddihysbydd bron. Bydd gwell offer brasgyfieithu yn galluogi cyfieithwyr i gyfieithu mwy o destunau mewn llai o amser. Bydd hyn hefyd yn cadw cost cyfieithu o fewn terfynau rhesymol. Gall hefyd olygu nad oes raid cyfieithu pob dim o’r Gymraeg i’r Saesneg, lle bo brasgyfieithiad yn ddigon da. Oes angen i ni gyfieithu cofnodion blog Murmur i’r Saesneg o hyn allan felly? Cawn weld – ond yn y cyfamser, llongyfarchiadau calonnog i Google ar eu hymdrech gyntaf gyda’r Gymraeg.

2 Ymateb i 'Llongyfarchiadau i Google'

Gallwch chi ddilyn y sylwadau drwy RSS neu olrhain 'Llongyfarchiadau i Google' ar eich blog chi.

 1. Dywedodd Dewi,

  ar 1 Medi, 2009 am 00:21

  Mae Google wedi cyhoeddi’r ieithoedd newydd o fewn Google Translate, gan gynnwys y Gymraeg, ar eu gwefannau blog erbyn hyn:

  http://googleblog.blogspot.com/2009/08/google-translate-now-speaks-51.html

  http://googleresearch.blogspot.com/2009/08/51-languages-in-google-translate.html


 2. ar 26 Medi, 2009 am 18:39

  […] lawnsiad Babelfish. Ond darllenaist ti newyddion Google Translate? Os ti eisau cefndir, darllena Murmur neu […]

Ymateb