Geiriau am eiriau: Blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Murmur

Geiriau am eiriau: blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Cysill Ar-lein

Ddoe ar faes yr Eisteddfod fe lansion ni, gyda’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC, fersiwn ar-lein o Cysill.

Y cyfeiriad yw  http://www.cysgliad.com/cysill/arlein

Lansio Cysill Ar Lein12

Gobeithiwn bydd llawer yn ei ddefnyddio ac yn cael budd ohono wrth ysgrifennu ac awduro testunau a chynnwys Cymraeg.

Mae’r wefan yn darparu ffordd i alluogi defnyddio gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg am ddim, ac os oes gennych gyswllt rhyngrwyd da, i wneud hynny ar unrhyw lwyfan cyfrifiadura, boed yn Linux, Windows, Mac OS X neu unrhyw ddyfais symudol.

Rhagor ynghylch y lansiad :

A lluniau (diolch i darganfyddiad)

Mae Cysill 3.0 o fewn y pecyn Cysgliad dal yn bodoli hefyd a bydd dim newid i’r gwasanaeth cymorth, cynnal a chadw arferol. Gwefan Cysgliad yw http://www.cysgliad.com

Un Ymateb i 'Cysill Ar-lein'

Gallwch chi ddilyn y sylwadau drwy RSS neu olrhain 'Cysill Ar-lein' ar eich blog chi.

  1. Dywedodd MBM,

    ar 5 Awst, 2009 am 11:04

    Godidog, llongyfarchiadau.

Ymateb